Rubrik
Galeasen Felix

Galeasen Gossen Galeasen Gossen av Hjällö byggd 1864.

Galeasen Lars
Galeasen Lars.

Vättergaleaser byggdes med klipperstäv och hade som regel platt akter, men även rundgattade galeaser byggdes. Galeasen är tvåmastad och masterna sitter lite längre isär jäm fört med skonaren, aktermasten som även kallas mesanmast är lite kortare än förmasten som kallas stormast. De båda masterna var delade i undermast och toppstång samt hade stående gafflar. Masterna bar storsegel och toppsegel samt 3 eller 4 försegel. Vätterns galeaser byggdes för seglation på Vättern, kanalen och Östersjön. De höga toppstängerna kom väl till pass när man seglade i skärgården och i kanalen, där toppseglen blev ett utmärkt vindfång ovan trädtopparna.

På bilden ovan Galeasen Felix.


På stranden Galeasen Sylviana
Jag, mor Lisa och hundenTina på Varamostranden i början på 1950-talet, i bakgrunden galeasen Sylviana, till höger Sylviana i närbild
.